Disclaimer

Informatie op deze site en in de e-mailnieuwsbrieven

Deelditbericht.nl biedt u, zowel op deze site als door middel van e-mail, een overzicht aan met de headlines van verschillende nieuwsbronnen op het internet. Deze headlines worden niet door ons geschreven en/of beheerd en Deelditbericht.nl kan dus niet aangesproken worden op de inhoud hiervan. De verzameling actuele links, die worden aangeboden op de Deelditbericht.nl website en in de e-mailnieuwsbrieven, worden samengesteld door externe partijen en Deelditbericht.nl kan derhalve nooit instaan voor de juistheid en actualiteit hiervan.

Voor alle informatie op deze site geldt dat Deelditbericht.nl geen garanties kan geven ten aanzien van de juistheid, actualiteit, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins van deze informatie. Uiteraard doen wij onze uiterste best de informatie die wordt beheerd door Deelditbericht.nl zelf zo accuraat mogelijk te plaatsen en/of te houden.